Δευτέρα 22 Μαΐου 2023

Πρόσκληση σε τακτική «μεικτή» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας…

  Καλείστε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020)στην Τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 24Μαΐου2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. «Τροποποίηση της με αριθμό 66/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας ως προς ως προς τον χώρο και τον τρόπο των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. «Έγκριση της με αριθμό30/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με τα Απολογιστικά στοιχεία Α΄ τριμήνου 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
3. «Έγκριση της με αριθμό33/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Δ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
4. «Έγκριση της με αριθμό34/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
5. «Απαγόρευση βοσκής στο δημοτικό δάσος Ατραπού»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
6. Έγκριση σχετικής Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την παραλαβή και έγκριση του τελικού παραδοτέου ¨Επικαιροποιημένου Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και (Σ.Δ.Α.Ε.Κ.)¨ Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής ο κος Ευάγγελος Μητσκόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.
7. «Κατανομή θέσεων πρακτικής άσκησης μαθητών από τις δομές του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη  Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ»
Εισηγήτρια η κα Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
8. «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για ανάγκες πυρασφάλειας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2023»
Εισηγήτρια η κα Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
9. «Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότη της Κοινότητας Νίκης του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αθανάσιου Κάτη, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας.
10. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – έγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ναούσης 1 στη Φλώρινα» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 27/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
11. «Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στην Κοινότητα Κολχικής Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η με αριθμό 29/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).
Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
12. «Εκμίσθωση αγρών στην Κοινότητα Αγίου Βαρθολομαίου του Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η με αριθμό 30/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
13. «Περί αποδοχής θέσεων εγκατάστασης υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών για την ¨Πιλοτική Εφαρμογή συστήματος Πληρώνω Όσο Πετάω Δήμου Φλώρινας¨» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 32/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
14. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με την κατάργηση της με αριθμό 37/2018 Α.Δ.Σ. Φλώρινας σχετικά με την έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου 12» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 35/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
15. «Παραχώρηση του σχολικού κτιρίου του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, για την διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων»
Εισηγητής ο κος Παναγιώτης Νώτας, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.
16. «Τροποποίηση συμβάσεως υπ΄ αριθ. ΑΠ. 39406/07-11-2022 Προμήθειας Mηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου) για τον Δήμο Φλώρινας – Τμήμα 2 – Προμήθεια δύο (2) οχημάτων πολλαπλών χρήσεων με εκχιονιστικό εξοπλισμό (Ένα (1) μικρών διαστάσεων καινούριο όχημα πολλαπλών χρήσεων (πολυμηχάνημα) με μία λεπίδα αποχιονισμού τύπου V, έναν (1) αλατοδιανομέα χωρητικότητας τουλάχιστον 1,5m3 και έναν (1) μύλο αποχιονισμού»
Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
17. «Τροποποίησησυμβάσεως υπ΄ αριθ. ΑΠ. 38907/02-11-2022 Προμήθειας Mηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου) για τον Δήμο Φλώρινας – Τμήμα 1 – Προμήθεια δύο (2) οχημάτων πολλαπλών χρήσεων με εκχιονιστικό εξοπλισμό (Ένα (1) μεσαίων διαστάσεων καινούριο όχημα πολλαπλών χρήσεων (πολυμηχάνημα) με μία (1) λεπίδα αποχιονισμού τύπου V και έναν (1) αλατοδιανομέα χωρητικότητας τουλάχιστον 1,7m3»
Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
18. «Τροποποίηση συμβάσεως υπ΄ αριθ. ΑΠ. 25318/26-07-2022 Προμήθειας Mηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων φυσικών καταστροφών και έντονων καιρικών φαινομένων στον Δήμο Φλώρινας – Τμήμα 3 – Προμήθεια μίας (1) Υδροφόρας 10.000 λίτρων με σύστημα πυρόσβεσης, για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
19. «Έγκριση παροχής επιχορηγήσεων του Δήμου Φλώρινας σε πολιτιστικούς, αθλητικούς και λοιπούς συλλόγους και φορείς, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 5, του ν. 5043/2023 και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Φλώρινας, για το β’ εξάμηνο οικονομικού έτους 2023»
Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κουΑθανάσιου Κάτη, Προϊσταμένου Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας.
20. «Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2023 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής ο κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας.
  Ο κος Ν.Μ. Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται, σύμφωνα με την απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με ημερομηνία 16-03-2023.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κ.κ. συνάδελφοι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 488/35496/25-04-2023Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)» και συγκεκριμένα την παρ. ΒΣύγκληση δημοτικού συμβουλίου «Με το άρθρο 11 του ν. 5043/2023, θεσπίζεται η δυνατότητα το δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάζει: δια ζώσης, στο κατάστημα της έδρας του δήμου ή μέσω τηλεδιάσκεψης, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή με μεικτό τρόπο, δηλαδή δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη.  Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με έναν από τους δύο τελευταίους τρόπους (είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με μεικτό τρόπο) μπορεί να λάβει χώρα μόνο μία (1) φορά τον μήνα. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, πρέπει να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, ως εκ τούτουπαρακαλούνταιοι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι με φυσική παρουσία, όπως μας ενημερώσουν τηλεφωνικά, τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στα τηλέφωνα: 6985771215 – Χάτζιος Μιχαήλ, 2385351020 – Φίλιου Φανή και 2385351039 – Πολυδωρόπουλος Ηλίας.  Για τους συναδέλφους οι οποίοι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, ο σύνδεσμος (link) με τον οποίο θα συνδεθείτε και θα συμμετάσχετε στη συνεδρίαση είναι ο:
  Τη συνεδρίαση μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το κανάλι του Δήμου Φλώρινας στο youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFUiHxymvhWnKDmDGnyoFdA.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΙΟΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η ανταλλαγή ιδεών.
Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους και η ευθύνη (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Κάθε υβριστικό, προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο, θα διαγράφεται όποτε εντοπίζεται από την ομάδα διαχείρισης.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου.