Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

Δήλωση παραίτησης μελών της διοίκησης της Ξυνό Νερό Α.Ε…

 
Όλα ξεκίνησαν όταν ένα µαγιάτικο πρωινό του 2022 θέλησε ο δήμαρχος Μπιτάκης, να ανοίξει τη συζήτηση περί πολυµετοχικότητας και να «τρυπώσουν» οι ιδιώτες στη µονοµετοχική δημοτική Επιχείρηση. Στην τόσο πολύπαθη στις σχέσεις της µε τους ιδιώτες στο παρελθόν, Επιχείρηση ΞΥΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ.
  Για να είμαστε ακριβείς, όλα ξεκίνησαν στις 21.02.2020 όταν συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο με μέλη κάποιους από τους υπογράφοντες, ώστε να βάλουμε πλάτη στη μάχη που θα ‘δινε ο δήμαρχος Μπιτάκης, απέναντι στο χειρότερο όλων των ιδιωτών. Απέναντι στην αμέσως προηγούμενη διοίκηση από μας, που ΚΑΙ εκείνη ήταν δική του επιλογή. Επιλογή που κόστισε στην επιχείρηση 600.000,00 € πλέον των δικαστικών εξόδων, μέσα σε μόλις τρεις (3) μήνες (!). Σκεφτείτε να τους άφηνε να διοικούν το εργοστάσιο για όλη του τη θητεία…
  Βάλαμε λοιπόν πλάτη σε μία μάχη, η οποία τείνει να δικαιωθεί σε όλα τα επίπεδα. Και σε όλες τις δικαστικές αίθουσες (οι δικαστικές αποφάσεις αναμένεται να εκδοθούν άμεσα)
  Τι πετύχαμε έκτοτε και ειδικά μετά την προσθήκη  του Χρήστου Θωμαΐδη, ως επικεφαλής (Φεβρουάριος 2022, ορίζεται Πρόεδρος της Επιχείρησης):
• αναδιοργάνωση παραγωγικής διαδικασίας και εφαρμογή πλήρως κοστολογημένων κινήσεων
• επανασχεδιασμός στην στρατηγική πώλησης των αναψυκτικών και εισαγωγή νέων γεύσεων
• θεσμοθέτηση διαδικασίας υποστήριξης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης απέναντι στην τοπική κοινωνία του ευρύτερου Δήμου Αμυνταίου
• υποστήριξη και παροχή εργασίας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
• αναγνώριση της Ιαματικότητας της πηγής Πόιρο
• διαφύλαξη των ορίων προστασίας της πηγής Πόιρο και έναρξη ενεργειών για την αναγνώριση /νομιμοποίηση όλων των πηγών ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.
  Τα παραπάνω προκάλεσαν αύξηση κύκλου εργασιών κοντά στο 45 % (και ακόμα δεν έχει κλείσει το έτος), όπως και η κερδοφορία της Επιχείρησης ΞΥΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ θα αγγίξει το 40 % επιπλέον της περσινής.
  Το πιο περήφανο όμως επίτευγμά μας είναι η υποβολή πρότασης για την κατασκευή νέας μονάδας εμφιάλωσης ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ στον Αναπτυξιακό Νόµο. Πρόταση που πέρασε ΟΜΟΦΩΝΑ στο δημοτικό συμβούλιο και ας προσπάθησε ο δήμαρχος και οι Κασσάνδρες του να την απαξιώσουν. Πρόταση που αναμένεται να εγκριθεί, αφού οι πληροφορίες λένε πως έχει τη 2η καλύτερη βαθμολογία από τις υποβληθείσες προτάσεις.
  Και κει που περιμένεις [αν όχι τα εύσημα] µία καθαρή στήριξη, λαμβάνεις ..καθαιρέσεις.
Καρατόμηση του προέδρου και αντικατάσταση µελών του διοικητικού συμβουλίου, με εισήγηση του δηµάρχου προς το δημοτικό συμβούλιο. Καρατόμηση ενός διοικητικού συμβουλίου για το οποίο ο ίδιος επαίρετο και το χαρακτήριζε “κόσμημα”.
Προκύπτουν όμως και άλλα ζητήματα μετά την εισήγηση για αλλαγή στρατηγικής πλεύσης του δήμαρχου Μπιτάκη.
  Καθαιρώντας εμάς, προτείνει στη νέα σύνθεση του ΔΣ του εργοστασίου του Ξινού Νερού να συμμετέχουν κουνιάδες και συμπεθέρες (αληθινές αναφορές στις ιδιότητες των νέων μελών) από το Φιλώτα, το Μανιάκι, το Αντίγονο και την Αγραπιδιά (!)
  Λες και πρωταγωνιστούμε στις Νύφες του Βούλγαρη ή στους συμπέθερους από τα Τίρανα.
  Δεν έφτανε όμως ο παραπάνω κλαυσίγελος των επιλογών του δημάρχου, προστέθηκε στις τάξεις του ΔΣ και ένα μέλος της Χρυσής Αυγής (!) Επιλογή Μπιτάκη και αυτή, που καθιστά βάναυση προσβολή, εκτός από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, σε ολόκληρο το περήφανο ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ.
  Πάμε τώρα στην εισήγηση της Ντροπής στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022:
  Έρχεται ως θέμα η «διαπιστωτική πράξη τροποποίησης σύνθεσης ΔΣ της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ σύμφωνα με την με αριθμό 1774/09.12.2022 Απόφαση δημάρχου».
  Η εν λόγω Απόφαση αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 12.12.2022, ενώ έπρεπε να αναρτηθεί ΑΜΕΣΩΣ μετά την υπογραφή της, στις 09.12.2022, ώστε να συμπεριληφθεί ως εισήγηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης (ΑΔΑ: 6ΜΑΣΩΨΛ-ΡΛΡ).
  Στο εισηγητικό σκέλος, δε γίνεται καμία μνεία στην απόφαση που είχε λάβει η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Επιχείρησης (πρακτικό 41) στις 21.10.2022, περί μείωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από 12 μέλη σε 9, κάτι που κατά τη γνώμη μας, καθιστά τη διαπιστωτική πράξη του δημάρχου παράνομη.
  Αναφερθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πως «δε βγαίνουν τα νούμερα», αφού ο Δήμαρχος ορίζει τα 3/5 του συνόλου των μελών και εισπράξαμε ειρωνεία και μειδίαμα από το δήμαρχο Μπιτάκη και …διαβεβαιώσεις από τον αντιδήμαρχο Μπερμπερίδη, πως έχουν εξασφαλισμένη τη νομιμότητα της απόφασης. Πως δε γίνεται χρήση και αναφορά στην απόφαση της ΓΣ, γιατί δεν προκύπτει η ανάγκη. Πως θα γίνει χρήση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, όταν θα τροποποιηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. [Δηλαδή με την παρούσα απόφαση δημάρχου, τι τροποποιούν; Το υπουργικό συμβούλιο;!]
  Η αποχώρηση Θωμαΐδη από τη συνεδρίαση, αφού κατήγγειλε την απόφαση δημάρχου ως παράνομη, σκόρπισε πανικό στις τάξεις της Αυλής. 
  Πως; Εκδίδοντας «νύχτα», μία νέα (!) απόφαση γενικής συνέλευσης, η οποία φέρεται να εκδόθηκε 09/12/2022, αλλά αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 16/12/2022:
(ας τους ενημερώσει εντωμεταξύ κάποιος για την ΑΜΕΛΛΗΤΙ ανάρτηση των πράξεων και τις κυρώσεις της ΜΗ έγκαιρης ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
  Η συζήτηση πυροδοτήθηκε, αφού ο δήμαρχος δεν απάντησε ποτέ στις πολλαπλές αιτιάσεις των δημοτικών συμβούλων για την ουσία της απόφασης και γιατί τελικά καθαιρούνται ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της επιχείρησης. Μοναχά …διαβεβαιώσεις (ξανα)δόθηκαν από τον αντιδήμαρχο Μπερμπερίδη, πως ο δήμαρχος Μπιτάκης τα έκανε όλα ΣΟΥΠΕΡ στο Ξινό Νερό.
  Μάταια οι παριστάμενοι Ξινονερίτες και Ξινονερίτισσες εγκάλεσαν το δήμαρχο Μπιτάκη για την επιλογή του να εισάγει στην καρδιά της επιχείρησης μέλος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.
  Μάταια ζήτησαν από τον προηγούμενο δήμαρχο Θεοδωρίδη, να τοποθετηθεί [σ.σ. δεν είπε κουβέντα]
  Μάταια ζήτησαν να τους δοθεί ο λόγος από έναν φασίζοντα πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
  Μάταια ζήταγαν από το δήμαρχο Μπιτάκη να εξηγήσει τους λόγους που τον ανάγκασαν να προβεί στην καρατόμηση ενός Διοικητικού Συμβουλίου που έβαλε πλάτη. Που πόνεσε για την προηγούμενη κατάντια της ανάθεσης της διάθεσης των προϊόντων του Εργοστασίου σε ιδιώτη και που δούλεψε για τη διάσωση και αναδιάρθρωση του Εργοστασίου.
  Ίσως πάρουν τις απαντήσεις τους στη Λαϊκή Συνέλευση της Τοπικής Κοινότητας Ξινού Νερού που είναι προ των πυλών. Ανοιχτή, όχι σαν τις κλειστές συνεδριάσεις που ορέγεται ο δήμαρχος και ανακοίνωσε σε τηλεοπτικό κανάλι πως προγραμματίζει στο άμεσο μέλλον, με θέμα την «τύχη του εργοστασίου».
  Εκεί όμως δε θα ορίζει εκείνος την ατζέντα, δε θα κληθούν χρυσαυγήτες, δε θα ψηφίζει με ένα στόμα η Αυλή, δε θα μπορεί ο πρόεδρός του να κλείνει τα μικρόφωνα…
  Ας κρατήσουν ένα, όλοι οι επίδοξοι μνηστήρες που βλέπουν το Εργοστάσιο ως πολύφερνη νύφη: το εργοστάσιο, όποτε δούλεψε ως αμιγής δημοτική μονομετοχική επιχείρηση, τότε και μόνον τότε, τα πήγε περίφημα. Σήμερα διάγει μία τέτοια περίοδο και ο δήμαρχος Μπιτάκης ΔΕΝ ΠΕΙΘΕΙ πως έχει τα εχέγγυα να διατηρήσει ισχυρή την παραπάνω συνθήκη.
  Η δήλωση υπογράφεται από απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα βρίσκονται υπό την αίρεση της παραίτησης, μέχρι να εκδοθεί η έγκριση (ή ΜΗ) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας της παράνομης κατά τη γνώμη μας Απόφασης δημάρχου με αριθμό 1774/09.12.2022
Καλές Γιορτές
1. Χρήστος Θωμαϊδης, πρόεδρος
2. Τάνια Γραμματικού, τακτικό μέλος
3. Χάρης Κουκουλάς, τακτικό μέλος
4. Δημήτρης Γκιόζης, τακτικό μέλος
5. Νίκος Σέλτσας, τακτικό μέλος
6. Σοφία Σουμτάκη, τακτικό μέλος
7. Ελισάβετ Κούγια, αναπληρωματικό μέλος
8. Στέφανος Παππάς, αναπληρωματικό μέλος
9. Μπούκτση Σταφυλή, αναπληρωματικό μέλος
10. Απόστολος Θεοδώρου, αναπληρωματικό μέλος
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η ανταλλαγή ιδεών.
Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους και η ευθύνη (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Κάθε υβριστικό, προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο, θα διαγράφεται όποτε εντοπίζεται από την ομάδα διαχείρισης.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου.