Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Αύξηση της Επιτήρησης για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ) μέσω της θήρας των αγριόχοιρων…

 
Ανακοινώνουμε ότι  στη χώρα μας υλοποιείται το πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της νόσου  Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) στους αγριόχοιρους, με το οποίο λαμβάνονται μέτρα στο φυσικό περιβάλλον που αφορούν στον έλεγχο, μέσω της θήρας, του πληθυσμού των αγριόχοιρων.
  Η αρμόδια Κεντρική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει δώσει σχετικές κατευθύνσεις για τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος, ιδίως για τη δυνατότητα θήρευσης αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, είτε από συνεργεία δίωξης που συγκροτούνται και λειτουργούν από τις Δασικές Υπηρεσίες (άρθ. 259 του Δασικού Κώδικα), είτε από ομάδες κυνηγών (ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021), καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις και εκτός των περιόδων που καθορίζει η ετήσια Ρυθμιστική Απόφαση Θήρας, καθώς και σε περιοχές που δεν επιτρέπεται η θήρα, και εκτός κυνηγότοπων (εντός Καταφυγίων Άγριας Ζωής, σε περιοχές που ισχύουν τοπικές Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις σε περιαστικές περιοχές κα).
  Επισημαίνουμε ότι η ρύθμιση του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτού στη χώρα μας είναι επιβεβλημένη, δεδομένης της αύξησης των κρουσμάτων της ΑΠΧ σε γειτονικές χώρες και της επακόλουθης αύξησης του κινδύνου εισαγωγής του νοσήματος στη χώρα μας και των καταστροφών που προκαλούν σε καλλιέργειες.
  Η νόσος είναι υψηλής μεταδοτικότητας και θνησιμότητας σε κατοικίδιους και άγριους χοίρoυς, ενώ δε μεταδίδεται στον άνθρωπο. Δεν έχει θεραπεία, ούτε διαθέσιμο εμβόλιο. Έχει όμως καταστροφικές οικονομικές συνέπειες σε όλες τις εκτροφές χοίρων.
  Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους εμπλεκόμενους με τη θήρα άγριων χοίρων για την αυστηρή τήρηση κατά τη διεξαγωγή της, των εξής μέτρων βιοασφάλειας:
1. Ορθή διαχείριση του θηράματος κατά την εκδορά και τον εκσπλαχνισμό σε περιορισμένους χώρους, ώστε να αποτρέπεται η επαφή των κυνηγητικών σκύλων με αυτά.
2. Αποφυγή χρήσης των εντοσθίων ή του κρέατος του θηράματος ως ζωοτροφή για οποιοδήποτε είδος ζώου.
3. Χλωρίωση και απόρριψη των σπλάχνων και των εντοσθίων.
4. Ορθή αποθήκευση του κρέατος του θηράματος σε χώρο όπου δεν υπάρχουν ζωοτροφές ή άλλα ζώα.
5. Μετά τη θήρα, καθαρισμός και απολύμανση του εξοπλισμού, οχήματος και των υποδημάτων που χρησιμοποιήθηκαν.
6. Αποφυγή εισόδου κυνηγών σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, και ειδικότερα χωρίς την τήρηση μέτρων βιοασφάλειας.
7. Ειδικά για τους κυνηγούς που δραστηριοποιούνται και σε γειτονικές χώρες, όπου ενδημεί το νόσημα κατά την επιστροφή τους στην Ελλάδα, είναι επιβεβλημένη η απολύμανση των οχημάτων και η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας (υποδήματα, ρουχισμός, εξοπλισμός κα).
  Στις Περιφερειακές Ενότητες στα βόρεια σύνορα της χώρας μας, προβλέπεται σχετική αποζημίωση μετά από την προσκόμιση τμήματος του γεννητικού συστήματος των θηρευμένων ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων στα Κτηνιατρικά Γραφεία, με τεκμηρίωση της τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας από πλευράς των κυνηγών.
Ο Προϊστάμενος
Υποδ/νσης κτηνιατρικής
Ραπτόπουλος Χατζηστεφάνου Κων/νος
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η ανταλλαγή ιδεών.
Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους και η ευθύνη (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Κάθε υβριστικό, προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο, θα διαγράφεται όποτε εντοπίζεται από την ομάδα διαχείρισης.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου.