Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου…  Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 07 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  18:00 σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
  
1. Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από  ιδιοκτησία Δήμου Αμυνταίου.
2. ΄Εγκριση της με αριθμό 46/2016 απόφασης του Δ.Σ.  του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού που αφορά «προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017»
3. ΄Εγκριση  της με αριθμό 54/2016 απόφασης του Δ.Σ.  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, περί «Κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».
4. ΄Εγκριση  της με αριθμό 55/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, περί «Κατάρτισης και ψήφισης εισηγητικής  έκθεσης έτους 2017»
5. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της με αριθμό 03/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορά την «Εξέταση Προσφυγών».
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της με αριθμό 04/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορά την «Εξέταση Προσφυγών».
8. ΄Εγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με την εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας για το έργο «εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα»
9. Καταρχήν απόφαση σύστασης Τ.Ο.Ε.Β.  Πεδινού – Βαλτόνερων
10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση  βατότητας δασικών οδών της τοπικής κοινότητας Ασπρογείων» προϋπολογισμού 44.280,00€.
11. Αποδοχή της πράξης ΄΄ Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου ΄΄ συνολικού προϋπολογισμού 2.908.870,97 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
12. Παράταση εργασιών για την εργασία «Γεωλογική Διερεύνηση νέας υδρευτικής γεώτρησης στις ΤΚ Λιμνοχωρίου και Αναργύρων».
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής έργου με τίτλο: “Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού”.
14. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο  «Bελτίωση Αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαρικού».
15. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εντύπων προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Αμυνταίου» συμβατικού ποσού 31.412,92 €».
16. Εγκριση παράτασης υλοτομίας για την συστάδα 5α του Δασοκτήματος ΤΚ Νυμφαίου.
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017».
18. Ορισμός νέας εισφοράς του Δήμου Αμυνταίου προς το «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φλώρινας».
19. Καθορισμός του αριθμό των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ και διάθεση της πίστωσης.
20. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 302/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα  με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής. 
23. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η ανταλλαγή ιδεών.
Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους και η ευθύνη (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Κάθε υβριστικό, προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο, θα διαγράφεται όποτε εντοπίζεται από την ομάδα διαχείρισης.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου.