Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας…  Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
 
(αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 21 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μμ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. «Παράταση χρόνου υλοτομίας της δασοσυστάδας 5α του δημοτικού δασοκτήματος Ατραπού».
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
2. «Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη σύσταση της τριμελούς επιτροπής βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών».
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
3. «Ανανέωση Άδειας Άσκησης Υπαίθριου Εμπορίου ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΑΣΙΜΗΣ (ΘΕΣΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε) του κ.  Αντωνιάδη Νικολάου του Γεωργίου».
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
4. «Ορισμός ενός υπαλλήλου του Δήμου Φλώρινας ως υπολόγου για την είσπραξη εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή δαπανών συνολικής αξίας 4.436,22 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «Καταβολή επιχορήγησης ποσού 18.795,51 € (Καθαρό 18.767,32 €) προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας για το έτος 2016 (Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των ΚΗΦΗ για το χρονικό διάστημα από 01/04/2016 έως 30/06/2016)».
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Αλλαγή χρήσης του με αριθ. 14 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Ακύρωση της υπ αριθ. 363/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και λήψη νέας σχετικά με την εκμίσθωση του με αριθμό 68 καταστήματος της Δημοτικής αγοράς Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 10 έτη της αίθουσας της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης που στεγάζεται στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλλινίκης στον Πολιτιστικό & Πνευματικό Σύλλογο Κάτω Καλλινίκης «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η ανταλλαγή ιδεών.
Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους και η ευθύνη (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Κάθε υβριστικό, προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο, θα διαγράφεται όποτε εντοπίζεται από την ομάδα διαχείρισης.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου.