Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου…  Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 14 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  19:00 σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
  

1.΄Εγκριση της με αριθμό 34/2016 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά τον Κανονισμό Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αμυνταίου.

2. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου» στα πλαίσια της πρόσκλησης με αριθμό 23 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτικής Μακεδονίας»

3. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών – Πεδινού»

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στο πλαίσιο του έργου με διακριτικό τίτλο «DECIDE», προϋπολογισμού 48.920,00 €.

5.  Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Περίπτερο Πληροφόρησης & Προβολής κρασιών και λοιπών αγροτικών προϊόντων στον οικισμό Αμυνταίου»

6. ‘Εγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Συντήρηση του υφιστάμενου κτιρίου του κέντρου περιβαλλοντικής πληροφόρησης λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης»

7. Εγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΕΤΟΥ».

8.  Έγκριση αντικειμένου τεχνικής μελέτης με τίτλο " Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου ".

9. Υποβολή πρότασης στον άξονα 1, μέτρο 2 'Συμπληρωματική πρόσκληση στην αστική αναζωογόνηση' του χρηματοδοτικού προγράμματος 'Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016', με τίτλο "Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 200.000,00 €.

10. Παραλαβή μελέτης με τίτλο "Στατική μελέτη Α/Σ εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Κέλλης", προϋπολογισμού 3.690,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-2016.

11. Παραλαβή μελέτης με τίτλο "Στατική μελέτη κατασκευής κτιρίου τοποθέτησης υποσταθμού ΔΕΗ στο Αμύνταιο", προϋπολογισμού 5.300,00 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013.

12. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου».

13. ΄Εγκριση της με αριθμό 31/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2015.

14. ΄Εγκριση της με αριθμό 35/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

15. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία πρόχειρων καταλυμάτων ως σταυλικών εγκαταστάσεων.

16. Παραχώρηση χρήσης κατά τα καλλιεργητικά έτη 2016- 2017 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7 στρ. τμήματος του τεμαχίου αριθ. 515 του αγροκτήματος Πελαργού.

17. Αχρεωστήτως καταβληθέντα δημοτικά τέλη λόγω αλλαγής χρήσης ακινήτου δημότη του Δήμου Αμυνταίου.

18. Διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αμυνταίου.

19. Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Κωνσταντίνου και του δημοτικού συμβούλου κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Αβραάμ στην Αθήνα,

20. Χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 227/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

22. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η ανταλλαγή ιδεών.
Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους και η ευθύνη (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Κάθε υβριστικό, προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο, θα διαγράφεται όποτε εντοπίζεται από την ομάδα διαχείρισης.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου.