Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου…

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 3η Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα τα εξής:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2023 – 2024», προϋπολογισμού 487.923,26€.
3. Ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.
4. Έγκριση της αριθ. 14/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023.
5. Αναμόρφωση στοχοθεσίας προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δ. Αμυνταίου, έτους 2023.
6. Έγκριση της αριθ. 24/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ, με θέμα «Εξουσιοδότηση για υπογραφή συμβάσεων με την Εθνική Τράπεζα».
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθιέρωσης επίσημου εορτασμού των Ελευθερίων της Τ.Κ. Κέλλης.
8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Εξοπλισμός γεώτρησης και σύνδεση με δεξαμενή ύδρευσης Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 73.988,90€.
9. Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 195.924,89€.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης αναδόχου εταιρίας για την περικοπή αμοιβής στο έργο με τίτλο «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα».
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση της αναδόχου του έργου με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Αντιγόνου – Φιλώτα – Πελαργού - Λεβαίας», προϋπολογισμού 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 3304/02-03-2023 αίτηση παραίτησης του Μαυρίδη Παναγιώτη.
13. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
14. Έγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2022.
15. Έγκριση απολογισμού επιτροπής ενιαίας σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2022.
16. Επιχορήγηση Δήμων της χώρας για την κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών τους, των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, στις οποίες  διεξήχθη ο πανελλήνιος, γραπτός διαγωνισμός (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022)
17. Τροποποίηση της 32/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου που αφορά την έγκριση A΄ κατανομής ποσού 121.425,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων, έτους 2023.
18. Συμπλήρωση της αριθ. 221/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέμα «Δωρεά αγροτεμαχίου στην Ενορία Αγίου Γεωργίου Πεδινού Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς».
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη δημιουργία και λειτουργία αρδευτική δικτύου στη θέση «ΚΗΠΑΡΙΑ» της Κοινότητας Βεγόρας Δ. Αμυνταίου.
20. Έγκριση ή μη της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με τροποποίηση αριθ. 30/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Αναπλάσεις οικισμών - βελτιώσεις οδοποιίας Δήμου Αμυνταίου».
21. Έγκριση ή μη της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με σύσταση δουλείας έκτασης, στην Τ.Κ. Σκλήθρου, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών».
22. Έγκριση ή μη της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με σύσταση δουλείας έκτασης, στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Αμυνταίου»
23. Έγκριση ή μη της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου αγροτεμαχίου διανομής αγροκτήματος Ξινού Νερού Δ. Αμυνταίου, επί αιτήσεως του κ. Δημόπουλου Π..
24. Έγκριση ή μη της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου αγροτεμαχίου εντός της κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Βαρικού Δ.  Αμυνταίου, επί αιτήσεως του κ. Σαρίφα Δ..
25. Έγκριση ή μη της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης.
26. Παραχώρηση δημοτικής αίθουσας στο ΚΑΠΗ Αμυνταίου.
27. Παραχώρηση αίθουσας γυμναστηρίου Αετού στο Πολιτιστικό Σύλλογο.
28. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών Δήμου Αμυνταίου”.
29. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του  Δήμου Αμυνταίου
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ιορδάνης Ζ. Μπάντης
Σημειώσεις:
1. Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109 και 2386350116 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις impantis@yahoo.gr και theodoridisav@amyntaio.gr.
2. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την  ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η ανταλλαγή ιδεών.
Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους και η ευθύνη (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Κάθε υβριστικό, προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο, θα διαγράφεται όποτε εντοπίζεται από την ομάδα διαχείρισης.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου.