Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Καλείστε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020) στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 20Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. «Έγκριση της με αριθμό 2/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ανάθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας οικονομικού έτους 2022»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση της με αριθμό 9/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2023»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
3. «Έγκριση της με αριθμό 10/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην πρώτη τροποποίηση της εισηγητικής έκθεσης με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012, για το 2023»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
4. «Έγκριση της με αριθμό 95/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
5. «Έγκριση της με αριθμό 19/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων, συνοπτικού Ισολογισμού και προσαρτήματος, χρήσεως 2017, του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
6. «Έγκριση της με αριθμό 20/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Β΄τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδωνοικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.
7. «Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ, έτους 2023 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021, για την κάλυψη περιοδικών αναγκώντου Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Χαρούλα Βοζινίδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
8. «Ορισμός αιρετού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την αντικατάσταση μελών της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
Εισηγητής κος Ευάγγελος Μητσκόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση τουΔρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
9. «Σύναψη συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ Δήμου Φλώρινας και Φιλοζωικού Σωματείου Προστασίας Αδέσποτων Ζώων Πτολεμαΐδας»
Εισηγητής κος Ευάγγελος Μητσκόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
10. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Αγίου Βαρθολομαίου-Σ.Σ. Βεύης Δήμου Φλώρινας σε ΔΑΣΕ»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
11. «Διάθεση δασικών προϊόντων σε ΔΑΣΕ λόγω έκτακτης κάρπωσης στο δασόκτημα Αλώνων»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
12. «Ορισμός υπολόγου για την καταβολή των τελών για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2023»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Φλώρινας.
13. «Ορισμός υπολόγου για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων και του τέλος χρήσης των μηχανημάτων έργου του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2023»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Φλώρινας.
14. «Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης καταστημάτων Δημοτικής αγοράς με αριθμούς 30 και 31 από την κα Μ.Κ. του Γ. στην κόρη της Μ.Β. του Μ.».
Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
15. «Παραχώρηση χώρων του 1ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας για τη στέγαση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας».
Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
16. «Εκμίσθωση (πρώην) κοινοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αλώνων Δήμου Φλώρινας με δημοπρασία» (σχετ. η με αριθμό 14/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
17. «Διατήρηση ή απομάκρυνση Περιπτέρου, που βρίσκεται στην Φλώρινα στην Πλ.Γ.Μ.» (σχετ. η με αριθμό 15/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
18. «Μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π. και επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Αμμοχωρίου Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η με αριθμό 16/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
19 «Κατασκευή μνημείου στην Κοινότητα Ιτέας Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η με αριθμό 17/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
20 «Έγκριση ενδεικτικού προγραμματισμού εθελοντικών δράσεων από το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Φλώρινας για το 2023»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Φλώρινας.
21 «Εισήγηση για διαγραφή χρεών οφειλετών  από  τους βεβαιωτικούς Καταλόγους οικον. έτους 2023»
Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΙΟΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η ανταλλαγή ιδεών.
Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους και η ευθύνη (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Κάθε υβριστικό, προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο, θα διαγράφεται όποτε εντοπίζεται από την ομάδα διαχείρισης.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου.